MVO Score Card Module

Een managementsysteem waarmee inzicht wordt gegeven in de duurzaamheidsprestaties

De MVO Score Card is een instrument waarmee eenvoudig gestuurd kan worden op realisatie van de belangrijkste doelstellingen. De MVO Score Card benoemt de belangrijkste focusgebieden voor duurzaamheid, meet en benchmarkt de prestaties en maakt inzichtelijk welke stappen nodig zijn om de doelstellingen te behalen. Daarnaast biedt de MVO Score Card transparantie en kan goed worden ingezet in de communicatie over MVO naar al uw stakeholders.

De MVO Score Card is ontworpen om in één overzicht de totale duurzaamheidsprestatie zichtbaar te maken. Door het vaststellen van de MVO succesfactoren van uw organisatie ontstaat focus op de belangrijkste duurzaamheidsaspecten, waarbij er een verdeling van people, planet en profit wordt toegepast. Voor iedere succesfactor wordt een KPI bepaald die duurzaamheid meetbaar maakt en zo de voortgang op de succesfactor kan meten.

De MVO Score Card is een managementsysteem waarin de voortgang op de succesfactoren wordt gemeten met als doelstelling om alle targets te realiseren.

Het systeem is gebaseerd op een hiërarchie van scorecards waarmee de doelstellingen op het hoogste niveau van de organisatie hiërarchisch worden doorvertaald naar een MVO Score Card voor diverse afdelingen. Wanneer iedere afdeling (of: leverancier, locatie of business unit) de doelstelling behaalt, wordt deze op het hoogste niveau ook behaald. Hiermee kan de scorecard worden gebruikt voor aansturing van processen op de indicatoren die voor de organisatie van belang zijn. De eenduidige manier van meten maakt het mogelijk om af te rekenen op resultaten. Door het continue inzicht bij zowel u als uw leverancier is het altijd helder wat de status is van iedere succesfactor.

Offerte aanvragen
  • Belangrijkste doelstellingen realiseren
  • Transparant
  • People, Planet, Profit
  • Intern en extern communiceerbaar