Overheidsinstellingen zoals gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties delen dezelfde focusgebieden als het gaat om de verduurzaming van Nederland. Om te voldoen aan de actuele overheidsdoelstellingen dient de verduurzaming van Nederland in een rap tempo gerealiseerd te worden. Het fors verminderen van de CO2 uitstoot, het verbeteren van het MVO beleid, het bevorderen van de woon- en werkomgeving en het verbeteren van het eigen imago zijn een aantal pijlers die veelal hoge prioriteit hebben.

Gemeenten

Een duurzame leefomgeving creëren en overheidsdoelstellingen behalen

Veel gemeenten zijn proactief bezig met de verduurzaming van hun omgeving en van Nederland, zodat de overheidsdoelstellingen behaald kunnen worden. Hierbij gaat het zowel om hun eigen (maatschappelijk) vastgoed als om al het overige vastgoed binnen de gemeentegrenzen. Zij hanteren verschillende methodes om de verduurzaming te stimuleren.

 • Minder gebruik van energie
 • Meer gebruik van duurzame energie
 • Subsidie verstrekken voor invoeren van duurzaamheidsmaatregelen

Het creëren van een duurzame leefomgeving is een pijler binnen veel gemeentedoelstellingen. Nieuwbouwprojecten worden volgens de meest actuele en duurzame richtlijnen gerealiseerd, maar is dit alles genoeg? En welke richtlijnen hanteert een gemeente voor bestaande gebouwen?

Een duurzaam imago wordt steeds belangrijker voor gemeenten, maar hoe kunt u dit het beste bereiken?

CSR Manager brengt gegevens van veel en verschillende type gebouwen eenvoudig in kaart. Maatregelen ter bevordering van de duurzaamheid, de bijbehorende investering en terugverdientijd worden op een presenteerblaadje geleverd en stimuleert de verduurzaming van gebouwen. Het toewijzen van energielabels (sinds kort verplicht bij woningen) en het monitoren van gebouwenprestaties zijn andere opties die CSR Manager biedt.

 • Bevorder de aanvragen van bijvoorbeeld duurzame energie
 • Stimuleer de werkgelegenheid
 • Verbeter de handhaving van het Activiteitenbesluit

Deze tool kan de bestaande- en nieuwbouw binnen een gemeente snel en makkelijk scannen op verbeteringen, waardoor de verduurzaming een schok versnelling krijgt!

“Gesteund door de 47 partijen waarmee we het Energieakkoord hebben ondertekend, werken we hard aan een meer hernieuwbare energievoorziening in Nederland. Het is goed om te merken dat men uit alle hoeken van de samenleving een bijdrage wil leveren aan deze energietransitie.”

Minister Kamp van Economische Zaken, 2016.

CSR Manager maakt gebouwen duurzaam, gezond en winstgevend

Snel en slim verduurzamen met de marktleider in groene gebouwen.
Direct inzicht in de mogelijkheden. Zelf of met partners.

Zorginstellingen

Transparantie over energiekosten, duurzaamheidsprestaties en MVO beleid

Transparantie en het MVO beleid van de organisatie zijn twee punten waar zorginstellingen tegenwoordig vaak op beoordeeld worden. Veel zorginstellingen scoren op deze punten nog niet optimaal. Transparantie over de werkprocessen, kosten van behandelingen of het afvalbeleid wordt vaak aan gewerkt of is op orde. Hoe kunt u gegevens over bijvoorbeeld duurzaamheidsprestaties en het MVO beleid eenvoudig inzichtelijk maken en dit optimaliseren, voor uzelf en voor uw omgeving?

CSR Manager biedt de oplossing om uw interne organisatie en al uw energiestromen in kaart te brengen.

CSR Manager is een online service die:

 • Met minimale input grote duurzaamheidsverbeteringen kan aandragen
 • Een positieve bijdrage kan leveren aan transparantie en imago van uw organisatie

De tool bepaalt de meest rendabele duurzaamheidsmaatregelen, compleet met de bijbehorende investering en terugverdientijd. Het optimaliseren van het MVO beleid is tevens één van de modules die grote verbeteringen direct in kaart brengt op basis van de pijlers People, Planet en Profit.

Dat duurzaamheid langzaam maar zeker terrein wint in de zorg is niet alleen goed voor onze kinderen en kleinkinderen. Ontwikkelingen in de sector maken het simpelweg noodzakelijk. Door de marktwerking zal er bij aanbestedingen steeds vaker om een MVO-keurmerk worden gevraagd. En diezelfde marktwerking zorgt ervoor dat patiënten – maar ook (toekomstige) medewerkers – met een kritisch oog kijken naar de duurzaamheidsreputatie van een ziekenhuis.

Werktrends, 2015.

CSR Manager maakt gebouwen duurzaam, gezond en winstgevend

Snel en slim verduurzamen met de marktleider in groene gebouwen.
Direct inzicht in de mogelijkheden. Zelf of met partners.

Woningcorporaties

Kwalitatief betere woonvoorzieningen verschaffen en bijdragen aan MVO

Woningen van woningcorporaties beslaan 20% van het totale woningaanbod in Nederland. Woningcorporaties kunnen dus een grote invloed uitoefenen op de vermindering van de totale CO2 uitstoot.

Voor de bewoners geldt:

 • Beleving van meer wooncomfort
 • Kwalitatief betere woonvoorziening voor de lange termijn
 • Lagere energiekosten
 • Daling van totale woonlasten (en worden dus beter betaalbaar)

Naast de financiële besparingen is verduurzaming van vastgoed daardoor ook vanuit MVO oogpunt aantrekkelijk. Het verduurzamen van woningen creëert werkgelegenheid en draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

CSR-Manager kan op grote schaal eenvoudig en snel de duurzaamheidsstatus van de woningen inzichtelijk maken en passende maatregelen voorstellen.

Na implementatie van maatregelen kunnen de resultaten gemonitord worden en is de daadwerkelijke kostenbesparing inzichtelijk. Tevens is het mogelijk om met CSR Manager eenvoudig energielabels aan panden te koppelen, wat tegenwoordig verplicht in het bezit moet zijn bij de verkoop of verhuur van woningen.

Projectcoördinator Jeroen Knoop van Ons Huis: “Wij willen zoveel mogelijk huurders laten profiteren van deze maatregelen. Bovendien willen we onze huizen verduurzamen én betaalbaar houden.” Om die reden steekt Ons Huis meer geld in woningen van huurders met lage inkomens dan in woningen van huurders waarvan de huur relatief minder op hun inkomen drukt.

Ons Huis Apeldoorn, 2016.

Volgens Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen moeten huurwoningen in een hoger tempo energiezuiniger worden gemaakt. “Nog 1.8 miljoen huurzoningen moet voor eind 2020 gemiddeld op energielabel B komen, volgens de afspraken in 2012”, zegt hij. “In september 2013 kwam daar het energieakkoord overheen. Toen werd ook € 400 miljoen vrijgemaakt voor verduurzaming. Maar bijna al dat geld ligt nu nog steeds op de plank! Er gebeurt veel te weinig.”

Duurzaam Gebouwd, 2016.

Onze producten

Energy Module

Help uw klanten realistische maatregelen te vinden en direct energie te besparen met minimale input. De Energy Module geeft daarbij informatie over de investering en terugverdientijd.

Meer informatie

MVO Score Card Module

Hoe gezond is de organisatie van uw klant? Met behulp van de 3 pijlers People, Planet en Profit zien uw klanten direct waar (grote) verbeteringen mogelijk zijn en helpt grip te houden op het realiseren van uw MVO doelstellingen.

Meer informatie

BREEAM
Quick Scan Module

Steeds meer gebouwen worden gemeten volgens de integrale duurzaamheid van DGBC BREEAM. De BREEAM module zorgt voor een compacte vragenlijst die in 1 uur de BREEAM score vaststelt.

Meer informatie

Esight Energy
Monitoring Module

Volg de energievraag van de gebouwen per 5 minuten, per kwartier of per dag. De marktleider Esight Energy Monitoring is voor uw hele portefeuille toegankelijk via CSR-Manager Suite.

Meer informatie