Banken

Grote impact op de verduurzaming van Nederland

Klanten die investeren in de verduurzaming van gebouwen realiseren:

  • Meerwaarde van het onderpand
  • Hogere bezetting
  • Lagere servicekosten

De financiering van groene investeringen is in 80% van de gevallen een drempel voor implementatie. Inzicht in de duurzaamheid van de gefinancierde objecten maakt een betere kredietbeoordeling mogelijk. Ook rapportages aan de Raad van Bestuur, DNB en overheden worden efficiënter en kwalitatief beter.

Met de verbetering van de duurzaamheid ondersteunt de bank haar klanten, levert de bank een significante bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen en creëert de bank waarde in de door haar gefinancierde assets.

Met CSR-Manager snel, efficiënt en professioneel inzicht in duurzame investeringen in de portefeuille.

CSR-Manager gebruikt al bekende informatie om inzicht te geven. Het is de perfecte tool om verduurzaming in gang te zetten, te communiceren met klanten en te monitoren.

Banken kunnen klanten actief helpen met de mogelijkheden om te investeren in energiebesparende maatregelen, maar kunnen daar geen advies over geven. Zij zouden daarvoor kunnen samenwerken met andere partijen, zoals adviseurs, installateurs en fabrikanten.

Banken.nl. (2015). NVB dialoogbijeenkomst over verduurzaming woningmarkt.

Wij zijn ervan overtuigd dat banken met hun grote financiële middelen een cruciale rol kunnen spelen om de wereld te behoeden voor uitputting van grondstoffen, onherstelbare klimaatverandering en grotere ongelijkheid en armoede. – transparantie in activiteiten.

MeJudice, 2014

CSR Manager maakt gebouwen duurzaam, gezond en winstgevend

Snel en slim verduurzamen met de marktleider in groene gebouwen.
Direct inzicht in de mogelijkheden. Zelf of met partners.

Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen

In 10 jaar E100 miljard winstgevend investeren in duurzame, gezonde en winstgevende gebouwen

Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door beleggingen en deelnames geven ze richting aan de maatschappij en bepalen ze waar geïnvesteerd wordt in economische groei, duurzaamheid en innovatie. Daarnaast is de maatschappelijke impact groot door de enorme hoeveelheid verzekerden. Iedere beweging van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen leidt tot gedragsbeïnvloeding en –gedragsverandering van miljoenen Nederlandse consumenten en honderdduizenden bedrijven.

Duurzame gebouwen zijn de grootste nog te behalen winst op duurzaamheid. Als grootste bron van CO2, huisvesting en werkplek voor miljoenen mensen en grootste grondstoffenbank van Nederland zijn gebouwen belangrijk en interessant voor de Nederlandse duurzaamheid.

CSR-Manager stimuleert duurzaam beleid van beleggingen, geeft richting aan verzekerden en onderscheidt uw organisatie van duurzame volgers.

CSR Manager heeft binnen enkele maanden de duurzaamheid van meer dan 50.000 gebouwen in kaart gebracht, tegen fractionele kosten, zonder investering in tijd en geld van de gebouweigenaren. Deze online service maakt gebruik van het grootste groene gebouwen expertsysteem van Nederland, en daarnaast van big data en online data van Kadaster en RVO.

  • Tijd en geld hoeft niet gereserveerd te worden

  • Krijg inzicht in duurzame maatregelen (zowel per gebouw als voor complete portefeuilles)

Op het niveau van de verzekeraar of het fonds wordt de totale duurzaamheid zichtbaar, inclusief bij welke partijen de grootste verbetering aanwezig is. Hiermee helpt u uw klanten hun duurzaamheidsprestaties in beeld te brengen en hen eenvoudig aan duurzaamheidsmaatregelen te helpen.

CSR Manager maakt onderscheidend en levert een bijdrage aan een duurzaam imago. Met CSR Manager geeft een perfecte business case die klanten helpt met kostenbesparing en een positieve invloed heeft op het imago, van u en van uw klanten.

“Pensioenfondsen hebben met hun langetermijnverplichtingen richting pensioengerechtigden veel belang bij duurzame economische ontwikkeling. Want alleen in een duurzame economie en samenleving kunnen pensioenfondsen rendementen generen en deelnemers blijven voorzien in een pensioen.”

Van Ipenburg, 2016.

Onze producten

Energy Module

Help uw klanten realistische maatregelen te vinden en direct energie te besparen met minimale input. De Energy Module geeft daarbij informatie over de investering en terugverdientijd.

Meer informatie

MVO Score Card Module

Hoe gezond is de organisatie van uw klant? Met behulp van de 3 pijlers People, Planet en Profit zien uw klanten direct waar (grote) verbeteringen mogelijk zijn en helpt grip te houden op het realiseren van uw MVO doelstellingen.

Meer informatie

BREEAM
Quick Scan Module

Steeds meer gebouwen worden gemeten volgens de integrale duurzaamheid van DGBC BREEAM. De BREEAM module zorgt voor een compacte vragenlijst die in 1 uur de BREEAM score vaststelt.

Meer informatie

Esight Energy
Monitoring Module

Volg de energievraag van de gebouwen per 5 minuten, per kwartier of per dag. De marktleider Esight Energy Monitoring is voor uw hele portefeuille toegankelijk via CSR-Manager Suite.

Meer informatie