Vastgoed beheer

Concrete maatregelen, continue monitoring en afgestemd op elk specifieke pand

Uit onderzoek blijkt dat de effectieve huurinkomsten 6% tot 9% hoger liggen ten opzichte van vergelijkbare panden die niet duurzaam zijn. Daarbij hebben ze een hogere bezettingsgraad. Naast financiële voordelen zorgen duurzame installaties voor een significante CO2 reductie, minder storingen en een beter klimaat voor de gebruikers en bewoners. Hierdoor hebben de gebruikers minder klachten, zijn meer tevreden, heeft het een positieve werking op hun gezondheid en comfort en is het ziekteverzuim lager. Vanuit MVO-oogpunt is verduurzaming van vastgoed ook aantrekkelijk.

CSR Manager maakt de interne energiestromen inzichtelijk, geeft concrete maatregelen en zorgt voor continue monitoring.

De tool is eenvoudig in gebruik en neemt veel werk uit handen door geautomatiseerde processen die toegespitst zijn op de specifieke systemen van het pand.

“Als je de gezondheid, productiviteit en tevredenheid van deze mensen weet te bevorderen, dan ga je opbrengsten creëren. Je moet niet denken in kostenposten, maar in wat duurzaamheid oplevert. Als de mensen die in het gebouw werken trots zijn op het gebouw waarin zij werken, dan wordt het bedrijf dat vanzelf ook.”

Coert Zachariasse, 2016.

CSR Manager maakt gebouwen duurzaam, gezond en winstgevend

Snel en slim verduurzamen met de marktleider in groene gebouwen.
Direct inzicht in de mogelijkheden. Zelf of met partners.

Commercieel vastgoed

Maak uw vastgoed toekomstbestendig

Uit onderzoek blijkt dat de effectieve huurinkomsten 6% tot 9% hoger liggen tov vergelijkbare panden die niet duurzaam zijn. Tevens hebben groene gebouwen gemiddeld een 16% hogere verkoopprijs, mede gezien het feit dat de kans op leegstand significant afneemt.

Wat kan CSR-Manager voor u betekenen?

Gebouwen worden vooralsnog niet op grote schaal verduurzaamd, omdat de gebruiker en eigenaar vaak niet het overzicht en inzicht hebben in de te nemen maatregelen, de benodigde investering en de jaarlijks te realiseren besparing. CSR Manager biedt daarvoor een concrete business case die daarnaast ook de terugverdientijd inzichtelijk maakt.

“Duurzaam commercieel vastgoed is toekomstbestendig en anticipeert op maatschappelijke en technologische trends. Het is waardevaster, heeft een hoger rendement en een lager risicoprofiel dan niet-duurzaam vastgoed. Het is daardoor een aantrekkelijke belegging voor investeerders en financiers.”

Rutger Schuur, 2015.

Onze producten

Energy Module

Help uw klanten realistische maatregelen te vinden en direct energie te besparen met minimale input. De Energy Module geeft daarbij informatie over de investering en terugverdientijd.

Meer informatie

MVO Score Card Module

Hoe gezond is de organisatie van uw klant? Met behulp van de 3 pijlers People, Planet en Profit zien uw klanten direct waar (grote) verbeteringen mogelijk zijn en helpt grip te houden op het realiseren van uw MVO doelstellingen.

Meer informatie

BREEAM
Quick Scan Module

Steeds meer gebouwen worden gemeten volgens de integrale duurzaamheid van DGBC BREEAM. De BREEAM module zorgt voor een compacte vragenlijst die in 1 uur de BREEAM score vaststelt.

Meer informatie

Esight Energy
Monitoring Module

Volg de energievraag van de gebouwen per 5 minuten, per kwartier of per dag. De marktleider Esight Energy Monitoring is voor uw hele portefeuille toegankelijk via CSR-Manager Suite.

Meer informatie