De beschikbaarheid van grondstoffen daalt, de grondstofprijzen stijgen en de CO2-uitstoot
neemt toe. De circulaire economie kan een antwoord zijn op deze ontwikkelingen.
De Green Deal Circulaire Gebouwen van januari 2015 is een voorbeeld van een nieuw initiatief
dat moet bijdragen aan verbetering van de situatie. Wat zijn de eerste lessen om gebouwen
op een rendabele en praktische manier duurzaam en toekomstbestendig te maken?

Lees verder
Bron: Facto